ZGODY RODZICÓW / ZGODY OPIEKUNÓW

Dzieci od 5 do 10 lat – możliwe korzystanie tylko w obecności rodzica lub opiekuna prawnego po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu. Z dzieckiem do 6 roku życia może wejść opiekun na jednym bilecie.

Młodzież od 11 do 18 lat – może korzystać z atrakcji parku po podpisaniu zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego. Obecność opiekuna prawnego w parku nie jest obowiązkowa. Natomiast rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność za osobę przebywającą w parku w trakcie jego nieobecności. Pozwolenia można pobrać w punkcie JumpNow lub ze strony internetowej www.jumpnow.pl. Inne formy nie będą akceptowane.